OK HRAČKY Kategórie tovaru


Heureka.sk - ověřené hodnocení obchodu ok-hracky

 Facebook OK Hračky.cz

 

 


Dopravné:

Geis Parcel
geis
od 2,90 EUR

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Uvedené ceny za hračky sú vrátane DPH


 

OK Hračky (http://www.ok-hracky.sk/)
E-shop hračky
Nachádzate sa: Vše o nákupu » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu ok-hracky.sk je firma Miroslav Švec , Čechova 448/8 , 397 01 Písek ,
email : info@ok-hracky.sk ( ďalej len " predávajúci " ) .

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba , ktorá urobí objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu ok - hracky.cz ( ďalej len " kupujúci " ) .

Vzťahy a vzájomné práva , povinnosti predávajúceho a kupujúceho , ktorý pri objednávke tovaru nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadia týmito obchodnými podmienkami , ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné ( ďalej len " obchodné podmienky " ) , a ďalej príslušnými právnymi predpismi , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb . , občiansky zákonník , v platnom znení a zákonom č 634 / 1992 Z. z . , o ochrane spotrebiteľa , v platnom znení .

Kupujúci odoslaním alebo potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje , že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi ním a predávajúcim , a ďalej že sa s nimi riadne oboznámil , sú mu jasné a zaväzuje sa nimi riadiť .

2. Predmet zmluvy

Uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu .
Predmetom objednávky kupujúceho môže byť iba tovar uvedený na webových stránkach internetového obchodu ok - hracky.cz
Predávajúci priebežne aktualizuje webové stránky internetového obchodu ok-hracky.sk tak , aby tu uvedený tovar zodpovedal jeho faktickej ponuke .

3. Registrácia kupujúceho

Kupujúci má možnosť vytvoriť si na webových stránkach internetového obchodu ok-hracky.sk svoj vlastný zákaznícky účet , a to prostredníctvom svojej registrácie .

Registrácia kupujúceho sa vykonáva priamo prostredníctvom webových stránok . V rámci registrácie vyplní kupujúci potrebné osobné údaje , ktoré budú bezpečne uchované v elektronickej databáze internetového obchodu , a ktoré už pri ďalšom prihlasovaní a vykonávaní objednávok pod svojím zákazníckym menom a heslom nebude kupujúci nútený vyplňovať .
Registrácia a vytvorenie vlastného zákazníckeho účtu umožňuje kupujúcemu zjednodušený postup pri vykonávaní objednávok

4. Objednávka tovaru

Riadna objednávka tovaru urobené kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je účinný voči predávajúcemu od okamihu, keď je mu tento návrh doručený .
Objednávka musí obsahovať najmä presné označenie kupujúceho , dodaciu adresu , emailové prípadne aj telefonické spojenie , alebo iné kontaktné údaje na kupujúceho , presné označenie druhu a počet kusov objednávaného tovaru , spôsob dopravy a spôsob úhrady ceny tovaru .

Kupujúci urobí objednávku tovaru týmto spôsobom :
Prostredníctvom webových stránok internetového obchodu ok-hracky.sk ,
ako " neprihlásený zákazník " , alebo po registrácii a prihlásení pod svojim menom a heslom ako " registrovaný zákazník " .

Kupujúci je oprávnený stornovať svoju objednávku najneskôr do 1 hodiny po jej odoslaní predávajúcemu , a to elektronickou poštou , alebo telefonicky .

5. Miesto plnenia

Miestom plnenia záväzku predávajúceho je prevádzka predávajúceho na adrese , kde predávajúci predá tovar dopravcovi - prepravnej spoločnosti k doprave kupujúcemu . Povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu objednaný tovar je splnená okamihom jeho odovzdaním prvému dopravcovi .

6. Cena a platba

Cena tovaru objednaného klientom sa riadi cenami uvedenými u objednaného tovaru na webových stránkach internetového obchodu www.ok-hracky.sk v okamihu odoslania objednávky kupujúcim . Ceny tovaru uvedené na webových stránkach zahŕňajú DPH .
K cene tovaru bude predávajúcim pripočítaná čiastka za dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim . Túto cenu sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť .

Kúpna cena za dodaný tovar a prípadné náklady na jeho dopravu budú kupujúcim zaplatené nasledovne :
- dobierkou ( prepravným firmám PPL as , DPD... )
- platbou bezhotovostným prevodom na účet ( pri tomto spôsobe úhrady Vám bude po potvrdení objednávky zaslaný ďalší email s pokynmi pre platbu prevodom , po pripísaní platby na náš účet , bude objednávka ihneď expedovaná )

Faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list .

7. Dopravné podmienky a cena za dopravu

Kupujúci je oprávnený zvoliť si v objednávke tovaru niektorý z týchto spôsobov jeho doručenia v rámci Slovenskej republiky :

- Geis dobierka - 4,30 EUR pri objednavke tovaru nad 50,- EUR, doručenie zásielky do 48 hodin po celej SR , až 3 pokusy o doručenie zásielky , ak nie je adresát zastihnutý , online sledovanie zásielky

- Geis dobierka - 5,30 EUR pri objednavke tovaru do 50,- EUR, doručenie zásielky do 48 hodin po celej SR , až 3 pokusy o doručenie zásielky , ak nie je adresát zastihnutý , online sledovanie zásielky

Platba bezhotovostným prevodom na účet - 2,90 EUR pri objednavke tovaru nad 50,- EUR. Pri tomto spôsobe platby bude tovar expedovaný po pripísaní čiastky na náš účet .

Platba bezhotovostným prevodom na účet - 3,90 EUR pri objednavke tovaru do 50,- EUR. Pri tomto spôsobe platby bude tovar expedovaný po pripísaní čiastky na náš účet .

Za odber tovaru v hodnote vyššej ako 140, - EUR doprava ZADARMO.

Doprava zdarma se nevztahuje na objednávky většího počtu kusů (pokud je balíků více jak 2 kusy), objednané zboží je těžší více než 50kg, nebo balík nesplňuje tyto podmínky: obvod balíku max. 300cm.
V tomto případě Vás budeme kontaktovat a bude účtováno smluvní dopravné.


Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať , skontrolovať neporušenosť obalov , počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne písomne oznámiť prepravcovi samotnému aj predávajúcemu .

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu www.ok-hracky.sk aj bez udania dôvodu , najneskôr však do 14 ( štrnástich ) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru . Odstúpenie od zmluvy je právom kupujúceho , ktoré však nesmie byť zneužívané a využívané napríklad v úmysle bezplatného zapožičania tovaru .
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku obchodných podmienok , je kupujúci povinný vrátiť už dodaný tovar späť predávajúcemu , a to kompletný ( vrátane všetkého príslušenstva , záručného listu , návodu a inej dokumentácie ) v pôvodnom neporušenom obale ako obchodný balík alebo osobne na adresu sídla podávajúceho . Vrátený tovar musí byť nepoužitý , nepoškodený a bez zjavných známok používania . Spolu s tovarom je kupujúci povinný vrátiť kupujúcemu aj originál dokladu o jeho kúpe . Kupujúci je povinný zabaliť či inak opatriť tovar pre spätnú prepravu takým vhodným spôsobom , aby nedošlo k jeho následnému poškodeniu alebo inému znehodnoteniu . Nebezpečenstvo škody na tovare , ohľadom ktorého kupujúci odstúpi od zmluvy , nesie kupujúci až do okamihu jeho doručenia predávajúcemu . Predávajúci nie je oprávnený prevziať tovar zaslaný na dobierku .
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené na adresu prevádzky podávajúceho . V odstúpení od zmluvy musí byť uvedené číslo objednávky , dátum prevzatia tovaru a požadovaný spôsob vrátenia peňazí vrátane čísla peňažného účtu bankového ústavu kupujúceho , prípadne adresy pre vrátenie už zaplatenej sumy kupujúcemu . Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu po tom , keď mu bolo odovzdané alebo doručené iný tovar ako si objednal , najneskôr však do 2 dní od jeho faktického prevzatia . Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade , že si kupujúci objednaný tovar neprevezme od dopravcu , alebo v prípade , že kupujúci iným spôsobom neprevezme alebo odmietne tovar prevziať . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
Ak odstúpi predávajúci od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku , má voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenou kúpnou zmluvou ( najmä nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu ) , a to v plnej výške .

9. Zodpovednosť za vady , záručné podmienky a vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať , či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri jej preprave .
Ak javí známky poškodenia , prosím túto zásielku nepreberajte .
Ak je obal neporušený a došlo k poškodeniu tovaru v zásielke , o prípadnom poškodení je kupujúci povinný neodkladne informovať buď prepravcu , alebo predávajúceho , najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru .

Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky .

Ak je nutné tovar reklamovať , reklamovaný tovar doručí kupujúci na adresu :

Miroslav Švec
Ok - Hračky.cz
U Vodárny 1506
39701 Písek
Česká republika

Kupujúci preukáže tieto údaje :
1. - Kópia dokladu o kúpe
2. - Aký tovar reklamujete
3. - Dôvod reklamácie
4. - Termín nákupu
5. - Číslo účtu pre prípad vrátenia peňazí

Reklamační list ke stažení zde.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady . Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením , nesprávnym použitím výrobku , nesprávnou manipuláciou a skladovaním .
V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar opravený , vymenený kus za kus , či vrátená peňažná čiastka .
Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného .
Ak vznikne škoda pri preprave tovaru , zodpovedá za vzniknutú škodu dopravca .
Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru činí všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu , pokiaľ nie je uvedené inak .

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaväzuje chrániť . Tieto údaje nebudú predávajúcim poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou tých prípadov, keď je poskytnutie údajov ( napr. adresa a telefón ) nevyhnutnou podmienkou úspešného doručenia tovaru kupujúcemu .
 

11. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1.      Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@ok-hracky.sk.

2.      Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.      Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.      Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.      Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6.      Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.      Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.      Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

  Hore