OK HRAČKY Kategórie tovaru

 Heureka.sk - ověřené hodnocení obchodu ok-hracky

 


 


Doprava GLSod 3,70 EUR

 

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 31kg


 


IN TIME / WEDO

od 2,90 EUR

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 50kg


 


Uvedené ceny za hračky sú vrátane DPH


 

OK Hračky (https://www.ok-hracky.sk/)
E-shop hračky
Nachádzate sa: Reklamace

Reklamace

7.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174  občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny OK-Hračky, U Vodárny 1506, 39701 Písek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 

Reklamované zboží doručte na adresu:

Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek
Česká republika
+421 777 664 802
info@ok-hracky.sk 

Přiložte kopii faktury, nebo vyplněný reklamační list,  popis závady a číslo Vašeho bankovního účtu pro případné vrácení peněz.

 

Pro rychlejší vyřízení reklamace vyplňte reklamační list, ke stažení zde REKLAMAČNÍ LIST.

  

Vrácení zboží


Odstoupení od kupní smlouvy


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.


Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy, nebo vrácení zboží:

Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek
Česká republika
+421 777 664 802
info@ok-hracky.skZboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení zboží, lhůta začíná běžet následující den od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno v originálním obalu a nepoškozené.

Při vrácení zboží je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy, ke zboží přiložte vyplněný formulář, ve kterém uvedete číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu.

Formulář můžete mimo jiné zaslat poštou na adresu provozovny, nebo elektronicky na adresu info@ok-hracky.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávájícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za vrácené zboží a za uhrazené dopravné v objednávce, ale pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Finanční částku vracíme do (14) dnů od převzetí zboží a to pouze na zadaný bankovní účet.

Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude přijato.

  Hore