OK HRAČKY Kategórie tovaru

 Heureka.sk - ověřené hodnocení obchodu ok-hracky

 


 


Doprava GLSod 3,70 EUR

 

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 31kg


 


IN TIME / WEDO

od 2,90 EUR

 

Dopravné zadarmo pri objednávke nad 140 EUR

Dopravné zadarmo sa nevzťahuje na nadrozmerné zásielky a zásielky s hmotnosťou nad 50kg


 


Uvedené ceny za hračky sú vrátane DPH


 

OK Hračky (https://www.ok-hracky.sk/)
E-shop hračky
Nachádzate sa: Reklamácia

Reklamácia

7.   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1       Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

7.2.1.    tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, tovar má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na základe nimi vykonanej reklamy,

7.2.2.    tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3.    tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4.    tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.    tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov

7.3.      Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pre použitý tovar pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.       Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5       Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho OK-Hračky, U Vodárny 1506, 39701 Písek. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal reklamovaný tovar od Kupujúceho. 

7.6.       Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

Reklamovaný tovar doručte na adresu:


Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek
Česká republika
+420 777 664 802
info@ok-hracky.sk 

Priložte kópiu faktúry alebo vyplnený reklamačný formulár, popis závady a číslo bankového účtu pre prípadné vrátenie peňazí.

Pre rýchlejšie vybavenie vašej sťažnosti vyplňte formulár sťažnosti, ktorý si môžete stiahnuť tu REKLAMAČNÝ LIST.

  

Vrátenie tovaru


Odstúpenie od kúpnej zmluvyStiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy tu. 


Adresa na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo vrátenie tovaru:


Cool zboží
U Vodárny 1506
397 01 Písek
Česká republika
+420 777 664 802
info@ok-hracky.sk

 

Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia, pričom táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a nepoškodený.

Pri vrátení tovaru musí byť zásielka starostlivo zabalená, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy, a k tovaru musí byť priložený vyplnený formulár, v ktorom uvediete číslo nákupného dokladu a číslo bankového účtu.

Formulár môžete okrem iného zaslať poštou na adresu prevádzkarne alebo elektronicky na adresu info@ok-hracky.cz. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie peňazí za vrátený tovar a za náklady na dopravu zaplatené v objednávke, avšak len v najnižšej ponúknutej výške (ak si zvolil drahší spôsob dopravy).

Vrátenie peňazí sa uskutoční do (14) dní od prijatia tovaru a len na uvedený bankový účet.

Vrátený tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nebude prijatý.

  Hore